Ku darida Macmiilka Booqashda Kooxda uu Bilaabay ShaqaaleKale (Adding a Client to a Group Visit Started by Another Employee)