Dhammaystirka Booqashada Kooxda (Dhammaan macaamiisha) (Completing a Group Visit (All Clients))