Dhameystirka Booqashada - Xaqiijinta Macaamilka (Completing a Visit - Client Confirmation)