Isticmaal Wejiga ama Sawirka faraha si aad U soo gasho (Using Face or Fingerprint to Login)

Si aad u soo gasho addoo isticmaalaya wejiga ama sawirka faraha qaabka shaqaynaya, isticmaalayaasha waa inay daaraan oo iska diiwaan geliyaan wejiga ama xogta sawirka faraha ee qalabyada moobilka. Haddi wejiga ama Sawirka faraha Gelida SMC aan la heli karin, hubi setinka qalabka.

 

  1. Taabo Touch ID (Taabo Aqoonsiga( (iOS) / Fingerprint (Sawirka faraha)(Android) (use_ff.jpg).
Saar farahaaga qalabka iskaanarka
useff_2.jpg
  1. Ama Aqoonsiga Wejiga (iOS)(use_ff_3.png).

Oggolow kamarada hore ee qalabka si loo hubiyo inay ku habboonaato wejiga.

useff_4.jpg

 

Tani waa dhokumenti caalami ah. Tallaabooyinka iyo sawirda aad aragto dhab ahaan ma muujin karaa habbaynta wakaaladaada ama ku xidhada barnaamijka.

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.