ດາວໂຫລດຄໍາແນະນໍາ (Download Instructions)

ໃຊ້ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນທາງການຂອງ Google ແລະ Apple ກ່ຽວກັບວິທີການດາວໂຫລດແລະຕິດຕັ້ງແອັບພລິເຄຊັນສໍາລັບອຸປະກອນ Android ແລະ iOS.

down.png

down_2.png

 

ນີ້ແມ່ນເອກະສານທົ່ວໄປ. ຂັ້ນຕອນ ແລະຮູບພາບທີ່ທ່ານເຫັນອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືການຕັ້ງຄ່າຂອງອົງການຂອງທ່ານ.

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.