ຣີເຊັດລະຫັດຜ່ານ / ປົດລັອກໃນແອັບ (ໂດຍໃຊ້ອີເມວ) (Reset Password / In App Unlock (Email Reset))