ການສັງເກດການ (Observations)

ໃຊ້ ການສັງເກດການ ແຖບເພື່ອບັນທຶກການສັງເກດສຸຂະພາບສໍາລັບການໄປຢ້ຽມຢາມ.

 

  1. ແຕະທີ່ ການສັງເກດການ ແຖບ.
  2. ຕອບ​ກັບ​ການ​ສອນ​ຄໍາ​ຖາມ​ການ​ສັງ​ເກດ​.
obs.png

 

ນີ້ແມ່ນເອກະສານທົ່ວໄປ. ຂັ້ນຕອນ ແລະຮູບພາບທີ່ທ່ານເຫັນອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືການຕັ້ງຄ່າຂອງອົງການຂອງທ່ານ.

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.